Imprint zgodnie z § 5 ustawy niemieckiej Telemedia (TMG)

Simba Toys Polska Sp. z o.o.
02-247 Warszawa
ul. Flisa 2
email: simba@simba.com.pl
tel: 0-22 577-47-00
fax: 0-22 577-47-01
 

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Informacje zawarte na tej stronie internetowej zostały dokładnie sprawdzone i są regularnie aktualizowane. Nie możemy jednak zagwarantować, że wszystkie informacje będą zawsze kompletne, poprawne i aktualne. Odnosi się to również do wszystkich połączeń (""linki"") do zewnętrznych stron internetowych. Wszystkie informacje mogą być dodane, usunięte lub zmienione bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie nazwy produktów i loga zamieszczone na tej stronie są zastrzeżonymi znakami towarowymi i własnością ich właścicieli.

© 2019 Simba Toys

GProjekt, wykonanie techniczne i produkcyjne na stronie: D2S/SYSTEMS
System redakcyjny: D2S/CMS

Do góry